Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Blogoscars 2013 - Best Actress

01. Kristen Connolly (The Cabin in the Woods)


02. Amy Adams (Trouble with the Curve)
03. Naomi Watts (The Impossible)
04. Meryl Streep (Hope Springs)
05.Jennifer Lawrence (The Hunger Games)
06. Elizabeth Banks (People like us)
07. Drew Barrymore (Big Miracle)
08. Rachel Mc Adams (The Vow)
09. Emily Blunt (The 5 year Engagement)
10. Naomi Rapace (Prometheus)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου